เปิดวิธี !! วางแผนทำการตลาดดิจิทัล ให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุด

การทำการตลาดที่ให้เห็นผลชัดเจนที่สุด คงหนีไม่พ้นการทำการตลาดที่สามารถคาดการณ์ผลรับได้ ซึ่งในทางปฏิบัติการทำการตลาดออนไลน์ มักจะเป็นวิธีที่เราต้องซื้อพื้นที่โฆษณาก่อน จึงจะสามารถใช้พื้นที่ในการทำการตลาดได้ ส่วนผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทำการตลาดนั้น อาจจะได้ หรือไม่ได้ มักจะไม่มีใครสามารถการันตีผลลัพธ์ในส่วนนี้ได้เลย

วันนี้ Adventure.in.th การตลาดดิจิทัล จะมานำเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทำการตลาดดิจิทัล ในแบบฉบับของทีมงานมืออาชีพ

 1. ตั้งงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการทำโฆษณา การตั้งงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดย
  1. ส่วนที่ 1 หมายถึง งบประมาณสำหรับการทดลองตลาด และเริ่มต้นพื้นที่ในตลาดดิจิทัล ซึ่งร้อยละไม่ควรมากกว่า 30% ของงบประมาณทั้งหมด
  2. ส่วนที่ 2 หมายถึง งบประมาณสำหรับการ Optimize หรือการปรับปรุงให้ได้ผลที่สุด ซึ่งควรมีสัดส่วนเท่าๆ กับงบประมาณในส่วนแรก
  3. ส่วนที่ 3 หมายถึง งบประมาณสำหรับการ Boost Up หรือการไต่ระดับ คือการทุ่มงบให้ได้มากที่สุด เพิ่อเตรียมรับผลลัพธ์ให้ได้มากขึ้น
 2. กำหนดตัวแปร ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น จำนวนผู้ซื้อ รายชื่อผู้ฝากข้อมูล หรือ จำนวนที่กระทำบนเว็บไซต์ (Conversion) ซึ่งเมื่อกำหนด ผลลัพธ์แล้ว เราจะสามารถนำมาคิดค่าใช้จ่าย ต่อ 1 ผลลัพธ์ได้ เช่น งบประมาณในส่วนแรก ใช้ไป 100,000 บาท ได้ผลลัพธ์ออกมา 50 หน่วย กล่าวคือ ได้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยออกมาเป็น 2,000 บาทต่อ 1 หน่วยผลลัพธ์
 3. กำหนด ค่าใช้จ่ายเป้าหมาย ต่อ 1 ตัวแปรผลลัพธ์ หมายถึง เมื่อเรามีผลลัพธ์ที่ต้องการในใจแล้ว ให้เราลองตั้งค่าใช้จ่ายที่รับได้ ในเบื้องต้น ออกมาเป็น ราคาต่อหน่วย เช่น ตั้งไว้ว่า ผลลัพธ์ต่อหน่วย ไม่ควรเกิน 500 บาท กล่าวคือ หากต้องการผลลัพธ์ 100 หน่วย จะต้องใช้งบประมาณเบื้องต้นที่ 50,000 บาท เป็นต้น
 4. ศึกษาราคาโดยเฉลี่ยต่อการคลิก (CPC) ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น สินค้าแฟชั่น มีค่าเฉลี่ย CPC อยู่ที่คลิกละ 10 บาท ให้เรานำค่าเฉลี่ยนี้มาเป็นการประมาณการแบบคร่าวๆ ในการประเมินราคาต่อผลลัพธ์ได้
 5. ตั้งสัดส่วน Ratio ของค่าตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อราคาโฆษณา และผลลัพธ์ เช่น ร้อยละต่อคลิก (CTR) และ ร้อยละต่อการกระทำ (CVR)
 6. คำนวน ความเป็นไปได้ของ Flow การตลาด (Marketing funnel) เพื่อดูว่ามีร้อยละเท่าใด ในแต่ละระดับ แล้วจึงคิดย้อนกลับเพื่อหาค่าใช้จ่ายในแต่ละช่องทาง
 7. ประมาณการออกมาเป็น 3 ทิศทาง คือ Worst Case , Average Case และ Best Case เพื่อนำเสนอในการประเมินรับทราบความเสี่ยง

เพียงเท่านั้น หากเราสามารถวางแผนในการทำการตลาดดิจิทัล ผ่านการประเมินการแล้วนั้น ก็จะทำให้ได้ทราบถึงผลที่จะตามมา และเข้าใจถึงการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ได้ตรงจุดมากขึ้น

หากสนใจให้ Adventure.in.th แนะนำ และช่วงวางแผนการทำการตลาดดิจิทัล สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ คุณนพพล โทร 09-2392-4850 ได้เลยครับ

By |2018-04-30T08:50:35+00:00April 30th, 2018|Digital-Marketing|0 Comments